Извештај и мишљења након јавних консултација о Нацрту правилника о начину обављања делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

06.03.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 02.10.2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да .у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о начину обављања делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 16.11.2023. године.

Извештај и мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Мишљење  ,,A1 SRBIJA“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Мишљење „TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Mишљењe ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“

Преузмите PDF документ

  • Мишљење  ,,CETIN“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ