ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊE НАКОН ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ И КОРИШЋЕЊА БРОЈЕВА ИЗ ОПСЕГА КОЈИ ПОЧИЊЕ БРОЈЕМ 116

15.05.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 5. 3. 2024. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о начину и условима доделе и коришћења бројева из опсега који почиње бројем 116. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 4. 4. 2024. године.

Мишљење поднето током јавних консултација и извештај након истих могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Мишљење  ,,TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација
Преузмите PDF документ