ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊА НАКОН ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА СРЕДСТАВА КОЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ ПЛАЋАЈУ РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ НАСТАЛЕ ПРИЛИКОМ УПРАВЉАЊА, КОНТРОЛЕ И СПРОВОЂЕЊА РЕЖИМА ОПШТЕГ ОВЛАШЋЕЊА

15.05.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 20.03.2024. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника o висини и начину плаћања средстава које привредни субјекти плаћају Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге за административне трошкове настале приликом управљања, контроле и спровођења режима општег овлашћења. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 20.04.2024. године.

Мишљења поднета током јавних консултација и извештај након истих могу се преузети на овој страни.

 

  1. Мишљење  Телеком Србија а.д.
  2. Мишљење А1 Srbija d.o.o.
  3. Мишљење Orion telekom d.o.o.
  4. Мишљење Савет страних инвеститора
  5. Мишљење CETIN d.o.o.
  6. Мишљење NALED
  1. Извештај са завршених јавних консултација