Ступио на снагу Правилник о примени политике примереног коришћења, методологији за процену одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене

17.05.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ је, у оквиру прописаних надлежости и рокова, донело Правилник о примени политике примереног коришћења, методологији за процену одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене ("Службени гласник РС", број 42/2024 од 9.5.2024. године) који је ступио на снагу дана 17. 5. 2024. године.

Наведеним правилником се уређује примена политике примереног коришћења коју привредни субјект пружалац услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама (у даљем тексту: пружалац услуга роминга) може користити у погледу потрошње регулисаних малопродајних услуга роминга, које се пружају по важећим домаћим малопродајним ценама. Правилником је регулисана и методологија за процену одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг,  а коју РАТЕЛ примењује приликом процене да ли пружалац услуга роминга може надокнадити трошкове пружања регулисаних услуга роминга који би могли да угрозе одрживост његовог домаћег модела наплате. Одредбама наведеног акта уређено је и питање захтева који, са неопходним подацима, пружалац услуга роминга подноси РАТЕЛ-у у сврху те процене, односно за одобрење примене додатне накнаде за роминг.