РАТЕЛ домаћин 61. састанка радне групе FM22

17.04.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је у периоду од 16. до 19. априла домаћин 61. састанка радне групе WG FM22 (Working Group Frequency Management - Monitoring and Enforcement) у организацији Комитета за електронске комуникације (ECC - Electronic Communications Committee), а у оквиру Европскe конференцијe поштанских и телекомуникационих администрација (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT). Радна група се бави питањима из области мониторинга радиофреквенцијског спектра и испитује радиофреквенцијски спектaр за постојеће и планиране сервисе, укључујући и међународне препоруке и прегледе ECA-e (European Common Frequency Allocation). Осим тога, бави се и разменом информација о мерним кампањама у различитим фреквенцијским опсезима, спровођењем административних и техничких процедура и води статистику штетних сметњи и специфичних случајева појављивања истих на годишњем нивоу.

Скуп је отворио технички директор РАТЕЛ-а мр Драгољуб Стефановић који је,  поздрављајући учеснике скупа, истакао значај области управљања спектром и укратко представио досадашње активности, као и будуће планове РАТЕЛ-а на пољу развоја система за мониторинг радиофреквенцијског спектра.

На састанку ће бити разматрана статистика пријављених штетних сметњи у 2023. години од стране држава чланица CEPT-а, при чему ће бити приказани специфични случајеви сметњи. Наставиће се припрема нове ECC препоруке ради обезбеђивања заједничке методе мерења коју спроводе две или више CEPT администрација, тако да се мерења јачине поља забележена у пограничном региону могу лако упоредити за MFCN мреже (Mobile or Fixed Communications Networks). Једна од тема ће бити и ревизија препоруке која се односи на заштиту глобалних навигационих сателитских система (GNSS - Global Navigation Satellite System) од илегалних ометача, с обзиром на то да се њихов број повећава.

Регистровано је 75 учесника из 29 земаља, од чега њих 18 скуп прати онлајн. Састанку присуствују и представници произвођача опреме Rohde & Schwarz-а и TCI International, Inc., као и представници Међународне уније за телекомуникације (ITU) и више европских организација: ECO, ESA (European Space Agency), EUMETNET (European Meteorological Network), EUROCONTROL и STIB-MIVB (Brussels Intercommunal Transport Company).