Учесници састанка Радне групе FM22 посетили Авалски торањ

24.04.2024

РАТЕЛ је од 16. до 19. априла био домаћин 61. састанка радне групе WG FM22 (Working Group Frequency Management - Monitoring and Enforcement) Комитета за електронске комуникације (ECC - Electronic Communications Committee), коме је уживо присуствовало 57 учесника, а још 18 учесника је скуп пратило онлајн.

Током састанка, представници РАТЕЛ-а су, кроз три презентације, ближе упознали учеснике с начином спровођења контроле радиофреквенцијског спектра у Републици Србији, специјализованим софтверским платформама за контролу РФ спектра и хибридним решењима која се примењују за напајање контролно-мерних станица.

У оквиру радних састанака организована је и техничка посета емисионој локацији „Авалски торањ“, ЈП Емисиона техника и везе, где је учесницима скупа представљена емисиона инфраструктура за дигитално емитовање телевизијског и радио сигнала.  Након обиласка „Авалског торња“, приказана су РАТЕЛ-ова специјализована контролно-мерна возила опремљена мерном опремом и телескопским антенским стубовима, као и преносна мерна опрема која се користи током спровођења контроле радиофреквенцијског спектра. Највеће интересовање привукла су техничка решења мобилних мерних станица инсталираних на теренским возилима.

Скуп је оцењен као изузетно успешан, а најважнији резултати састанка односе се на напредак остварен у усаглашавању метода мерења коју спроводе две или више CEPT администрацијe (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), ради упоредивости измерених вредности јачине поља у пограничним областима за мобилне и фиксне комуникационе мреже (MFCN), као и на ревизију препоруке о заштити глобалних навигационих сателитских система (GNSS) од илегалних ометача.