РАТЕЛ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЛИЦА КОЈА НАМЕРАВАЈУ ДА КОРИСТЕ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКИ СПЕКТАР ИЗ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHZ ЗА МОБИЛНЕ/ФИКСНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ (MFCN) ЗА ПРУЖАЊЕ ЈАВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

03.07.2024
На основу чл. 36, 37. и 105. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), а у циљу регулисања тржишта електронских комуникација, делотворног управљања радиофреквенцијским спектром у складу са начелима објективности, транспарентности, конкурентности, недискриминације и сразмерности, позивају се лица која су заинтересована за коришћење радиофреквенцијског спектра из радиофреквенцијских опсега 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz, да поднесу пријаву Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, најкасније до 17.8.2024. године.
Више информација о објављеном јавном позиву налазе се на линку.