Телеком Србија, Теленор и Вип поднели пријаве за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у РФ опсегу 1710-1785/1805-1880 МHz за територију Републике СрбијеТелеком Србија, Теленор и Вип поднели пријаве за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у РФ опсегу 1710-1785/1805-1880 МHz за територију Републике Србије

01.01.2015

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Телеком Србија, Теленор и Вип поднели пријаве за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у РФ опсегу 1710-1785/1805-1880 МHz за територију Републике Србије

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге обавештава јавност да су пријаве за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радиофреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 МХз за територију Републике Србије, откупом конкурсне документације у року дефинисаном у Јавном огласу, односно до 14. јануара 2015. године, поднели следећи оператори:


· Вип мобиле д.о.о,
· Теленор д.о.о,
· Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

Оператори који су откупили конкурсну документацију имају могућност да у року од 45 дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно до 9. фебруара 2015. године, поднесу понуде за учешће у јавном надметању за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радиофреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 МХз за територију Републике Србије, према условима из Јавног огласа.

Агенција ће благовремено обавестити јавност о понудама поднетим у предвиђеном року.

Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz

Телеком Србија, Теленор и Вип поднели пријаве за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у РФ опсегу 1710-1785/1805-1880 МHz за територију Републике Србије

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге обавештава јавност да су пријаве за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радиофреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 МХз за територију Републике Србије, откупом конкурсне документације у року дефинисаном у Јавном огласу, односно до 14. јануара 2015. године, поднели следећи оператори:


· Вип мобиле д.о.о,
· Теленор д.о.о,
· Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

Оператори који су откупили конкурсну документацију имају могућност да у року од 45 дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно до 9. фебруара 2015. године, поднесу понуде за учешће у јавном надметању за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радиофреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 МХз за територију Републике Србије, према условима из Јавног огласа.

Агенција ће благовремено обавестити јавност о понудама поднетим у предвиђеном року.