Усвојена Одлука о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz

28.08.2015

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Усвојена Одлука о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz

Управни одбор РАТЕЛ-а је дана 28. 8. 2015. године усвојио Одлуку о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсезима 791-821/832-862 MHz за пружање јавне електронске комуникационе услуге за систем IMT (International Mobile Telecommunications) који обухвата IMT-2000 и IMT-Advanced, на технолошки неутралној основи, за територију Републике Србије, у складу са чл. 2-7. Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима  791-821/832-862 MHz („Службени гласник РС“, број 70/15).

  • Одлука о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz

    Преузмите PDF документ


Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz

Усвојена Одлука о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz

Управни одбор РАТЕЛ-а је дана 28. 8. 2015. године усвојио Одлуку о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсезима 791-821/832-862 MHz за пружање јавне електронске комуникационе услуге за систем IMT (International Mobile Telecommunications) који обухвата IMT-2000 и IMT-Advanced, на технолошки неутралној основи, за територију Републике Србије, у складу са чл. 2-7. Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима  791-821/832-862 MHz („Службени гласник РС“, број 70/15).

  • Одлука о покретању поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz

    Преузмите PDF документ