Телекому Србија продужена права и обавезе стечени Лиценцом за мобилну телефонију

26.07.2016
Директор РАТЕЛ-а др Владица Тинтор уручио је Предрагу Ћулибрку, генералном директору Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д. Решење којим се "Телекому Србија" на период од 10 година продужавају сва права и обавезе које је стекао Лиценцом број 1 за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и пружање услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом, која је издата дана 28.07.2006.