Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о утврђивању висине трошкова за издавање дозволе и висине годишње накнаде за обављање поштанских услуга

12.06.2016
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о утврђивању висине трошкова за издавање дозволе и висине годишње накнаде за обављање поштанских услуга.

Рок за достављање мишљења био је 8. јун 2016.

У предвиђеном року РАТЕЛ-у није достављено ниједно мишљење.

Нацрт Правилника о утврђивању висине трошкова за издавање дозволе и висине годишње накнаде за обављање поштанских услуга

Преузмите PDF документ