Увоз радио и телекомуникационе терминалне опреме у Србију

22.01.2013

У медијима су се недавно појавили текстови који говоре о немогућности увоза ајфон уређаја у Србију. Тим поводом, Републичка агенција за електронске комуникације жели да пружи додатна објашњења.

Министарство надлежно за послове електронских комуникација је донело Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми којим су прописани услови које таква опрема мора да испуни пре стављања на тржиште. Ресорно министарство је именовало РАТЕЛ као тело које оцењује усаглашеност радио и телекомуникационе терминалне опреме и прописало документацију коју произвођачи или увозници опреме морају да поднесу и на основу које се оцењује усаглашеност опреме са правилником.

РАТЕЛ је од дана именовања издао више стотина потврда о усаглашености радио и телекомуникационе терминалне опреме са одредбама Правилника. Известан број захтева за оцену је одбијен због недостајуће или непотпуне документације.

Агенција овим апелује на произвођаче и увознике да за опрему коју намеравају да увезу благовремено доставе комплетну документацију прописану Правилником.

Детаљно упутство у вези са добијањем Потврде о усаглашености