Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије

12.02.2013

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилникa о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије.

Рок за достављање мишљења био је 08.02.2013.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије

Преузмите PDF документ

Сродни документи