Упутства и обрасци

Упутство за међународно повезивање

Технички услови

Подношење пријаве за обављање делатности електронских комуникацијаEвиденција data центара

Имајући у виду модерне трендове у развоју мрежа и услуга електронских комуникација, као и захтеве постојећих оператора и лица која намеравају да пружају услуге електронских комуникација, препозната је потреба да се информације о постојећим DATA центрима у Републици Србији нађу на једном месту.

Регулатор је информације о евидентираним центрима за које су оператори уредно доставили податке објединила у форми табеле, која је доступна у наставку.

У циљу што бољег информисања оператора и што веће доступности података, овом приликом позивамо све операторе и друга правна лица која поседују DATA центар да доставе податке Регулатору.

Р. Б. ОПЕРАТОР - ПРАВНО ЛИЦЕ АДРЕСА - СЕДИШТЕ ФИРМЕ АДРЕСА ЛОКАЦИЈЕ DATA ЦЕНТРА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА КОНТАКТ НАПОМЕНА
1 TELENOR D.O.O. Београд Омладинских Бригада 92, Нови Београд Омладинских Бригада 92, Нови Београд https://www.telenor.rs/sr/biznis/data-centar datawholesale@telenor.rs  
2 BEOTELNET-ISP D.O.O. Београд Булевар Војводе Мишића 37 Београд Булевар Војводе Мишића 37 Београд www.beotel.net telehousing@isp.beotel.net ; biznis.prodaja@isp.beotel.net ; Тихомир Радовановић 011/4255-138, 011/4255-193  
3 SAT-TRAKT D.O.O. Бачка Топола Маршала Тита 111 Бачка Топола Јoжефа Атиле 132 Бечеј http://www.sattrakt.rs/servisi/kolokacije-rack-and-server-housing/ Мирослав Иковић,  miroslav.ikovic@sattrakt.com  
4 ORION TELEKOM DOO Београд Насеље Земун Поље Мала пруга бр. 8 Насеље Земун Поље Мала пруга бр. 8 https://oriontelekom.rs Небојша Ајдуковић,                                                               e/maiI: nebojsa.ajdukovic@oriontelekom.rs,     biz.prodaja@oriontelekom.rs, 011/4100-007;   
5 VIP MOBILE D.O.O. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд https://www.vipmobile.rs/poslovni/poslovna resenja/telehousing ICT.Team.Business.Sales@vipmobile.rs  
6 TELEKOM SRBIJA A.D. Београд Таковска 2, Београд Катићева 14-18, Београд (локација 1) www.telekom.rs Дејан Филиповић, dejanf@telekom.rs  
Даринке Радовић бб, Београд (локација 2) Татијана Стошић, tatijana@telekom.rs  
Атинска 1, Крагујевац (локација 3) Марко Кнежевић, markokn@telekom.rs  
7 SBB Београд Булевар Пека Дапчевића 19, Београд Булевар Пека Дапчевића 19, Београд httpс://www.sbb.rs/poslovni-korisnici/data-centar tel. 19966b2b@sbb.co.rs  
8 CONEXIO. D.O.O. Београд Ђорђа Станојевића 12/2 Нови Београд Ђорђа Станојевића 12/4 Нови Београд www.conexio.rs info@conexio.rs      dejan.cvitkovac@conexio.rs  
9 ХиТеам д.о.о. Београдски пут бб, Вршац Београдски пут бб, Вршац http://www.zelendata.rs/ Дејан Танасијевић   013/215-63-33   dejan.tanasijevic@hiteam.co.rs ЗЕЛЕНДАТА ЦЕНТАР  је први зелени дата центар у Србији, смештен у Технолошком парку у Вршцу.. Еколошко решење GRC компаније за хлађење хардверске инфраструктуре „Liquid Immersion Cooling ICEraQ“ је задовољило зацртане потребе за имплементацију у ЗЕЛЕНДАТА ЦЕНТАР. Успешно је смањена потрошња електричне енергије и створени су оптимални услови за дуготрајан рад прилагођене серверске и мрежне опреме у течном медијуму. 

Обавештење о промени/престанку обављања делатности електронских комуникација

Промена обављања делатности

Оператор је дужан да о свакој промени обављања делатности електронских комуникација, Регулатору достави обавештење у писаном облику, на обрасцу ОБ, потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року

од 15 дана од дана настанка промене обављања делатности електронских комуникација, као и одговарајућу документацију којом то потврђује.

 

Престанак обављања делатности

Оператор је дужан да о сваком престанку обављања делатности електронских комуникација, Регулатору достави обавештење у писаном облику, односно поднесе захтев за брисање из евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, на прописаном обрасцу, потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року од 15 дана од дана престанка обављања делатности електронских комуникација, као и одговарајућу документацију којом то потврђује. Захтев за брисање из евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга се може преузети на следећем линку

https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/6139f5aaef74e.pdf

Упутства о означавању каблова

Упутство о реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима

Обрасци и инструкција за подношење пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција

Упутства за технички преглед радио-станица

Листа ангажованих лица

 • Д.о.о. "Елта"

  Тодора Тозе Јовановића 4/б, 21000 Нови Сад

  elta@elta.rs

  021/400-622 021/679-1744

  Радивој Латић

  Табела врста станица

 • ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

  Батајнички пут 23, 11080 Београд

  info@iritel.com cveta@iritel.com

  065/307-34-80 065/307-34-88

  Младен Милеуснић, Цвета Тушуп

  Табела врста станица

 • Еи Пионир УКТ

  Батајнички пут 23, 11080 Београд

  office@eipionirukt.co.rs

  064/649-14-21

  Бранко Борковић

  Табела врста станица

 • ELMED - DELKO D.O.O.

  Руменачка 114, 21000 Нови Сад

  szaklan@gmail.com

  021/2-444-088, 021/522-505

  Станиша Заклан

  Табела врста станица

 • Сара Електроник

  Антифашистичке борбе 21, 11070 Нови Београд

  sarael@mts.rs

  064/120-96-59, tel/fax011/21-45-301

  Слободан Доневски, Вера Баошић

  Табела врста станица

 • ASTEL PROJEKT d.o.o.

  Булевар Црвене армије 11в, 11070 Нови Београд

  marko.vasilijevic@astel.rs

  063/ 344 - 306, 063/ 464 - 459

  Марко Василијевић

  Табела врста станица

 • Tele-electro d.o.o.

  Николетине Бурсаћа 13, 18000 Ниш

  tele_electro@mts.rs, rados.nis@gmail.com

  018/573-173, 018/573-172, Факс: 018/572-882

  Радош Милошевић

  Табела врста станица

 • ЈUGOTRADE DOO BEOGRAD

  Драгослава Срејовића 1v, 11008 Београд

  bratislav.golubovic@jugotrade.com, office@jugo-trade.com

  011/2077-100, +381 64 8218 765

  Братислав Голубовић

  Табела врста станица

 • ИМТЕЛ КОМУНИКАЦИЈЕ А.Д.

  Булевар Михајла Пупина 165б, 11070 Нови Београд

  Манојловић Предраг

  info@insimtel.com, pedja@insimtel.com

  064/823-6501, 064/823-6503

  Душица Максимовић

  info@insimtel.com, dusica@insimtel.com

  064/823-6522

  Снежана Стојичић Јовановић

  info@insimtel.com, snezana@insimtel.com

  064/823-6534

  Табела врста станица

 • PSV Co.doo Beograd

  Лазара Аврамовића 8, 11010 Београд

  office@psv.rs

  slavko.damjanov@psv.rs

  maja.radojkovic@psv.rs

  011/398-68-17

  Маја Радојковић

  Табела врста станица

 • Технички ремонтни завод "Чачак"

  Др Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак

  trzservis@mts.rs

  066-870-76-34

  Дејан Ђаковић

  Табела врста станица

 • APOLLO TELECOM d.o.o.

  Булевар Михајла Пупина бр. 10е, 11070 Нови Београд

  boban@at.rs, vesna@at.rs

  011/3110000, 064/311-66-00, 064/612-25-97

  Весна Бутрић

  Табела врста станица

Упитници са листом индикатора 

    

Годишњи извештаји о параметрима квалитета

На основу члана 8., односно члана 11. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација (”Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/11 и 03/14),  оператори су дужни да врше проверу квалитета пружања услуга и мрежа као и да резултате тих мерења достављају Регулаторнoм телу за електронске комуникације и поштанске услуге (Регулатору) на одговарајућим обрасцима.

С тим у вези, у обавези сте да поступите у складу са одредбама члана 8. и да доставите Регулатору податке у виду Правилником прописаних Извештаја за електронске комуникационе услуге које сте регистровали код Регулатора (Прилог 1 Правилника), за 2022. годину.

Такође, уколико поседујете лиценце Регулатора за јавну мобилну комуникациону мрежу, по члану 11. Правилника сте у обавези да Регулатору доставите вредности параметара квалитета у Извештају о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже (Прилог 2 Правилника), за 2022. годину, а такође и вредности параметара за LTE мреже za 2022. годину (у Напомени обрасца ППК-21, односно ППК-2 ).

Одговарајуће обрасце Извештаја о параметрима квалитета можете преузети са интернет странице Регулатора, https://www.ratel.rs » ЗА ОПЕРАТОРЕ » УПУТСТВА И ОБРАСЦИ » ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА

Попуњене Извештаје доставите Регулатору до 15. марта 2023. године у електронској форми (препоручујемо преко интернет шалтера Регулатора portal.ratel.rs реферишући се на Ваш јавни број предмета који сте добили у Захтеву за достављање података о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и мрежа за 2022. годину, или на е-mail: kvalitet@ratel.rs), или у писаној форми на адресу Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд.

Достављање затражених података је законска обавеза за операторе према чл.41 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14). За непоштовање ове законске обавезе према чл. 139. тачка 1. предвиђена је новчана казна од 250.000,00 до 500.000,00 динара за прекршај за правно лице.

Напомене:

1.
 Вредности параметара треба да буду за период посматрања од 01. октобра до 31. децембра 2022., осим ако је другачије наведено у опису параметра (за целу годину);

2. За параметре који се добијају статистички потребно је да се обави анкета корисника; на узорку од минимално 100 корисника, осим ако је другачије назначено у опису параметра;

3. Подаци који се приказују треба да буду за целу територију на којој оператор пружа услуге и/или има мрежу електронских комуникација.Упитници за операторе поштанских услуга

Упитнике за операторе поштанских услуга можете пронаћи на линку: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-analiza-trzista-postanskih-usluga-i-obrasci

Квартални извештаји

Техничко упутство о поступању приликом издавања појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за VHF FM радио-дифузне станице и коришћење система радио података – RDS