Упутства и обрасци

Упутство за међународно повезивање

Технички услови

Подношење пријаве за обављање делатности електронских комуникацијаEвиденција data центара

Имајући у виду модерне трендове у развоју мрежа и услуга електронских комуникација, као и захтеве постојећих оператора и лица која намеравају да пружају услуге електронских комуникација, препозната је потреба да се информације о постојећим DATA центрима у Републици Србији нађу на једном месту.

Регулатор је информације о евидентираним центрима за које су оператори уредно доставили податке објединила у форми табеле, која је доступна у наставку.

У циљу што бољег информисања оператора и што веће доступности података, овом приликом позивамо све операторе и друга правна лица која поседују DATA центар да доставе податке Регулатору.

Р. Б. ОПЕРАТОР - ПРАВНО ЛИЦЕ АДРЕСА - СЕДИШТЕ ФИРМЕ АДРЕСА ЛОКАЦИЈЕ DATA ЦЕНТРА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА КОНТАКТ НАПОМЕНА
1 TELENOR D.O.O. Београд Омладинских Бригада 92, Нови Београд Омладинских Бригада 92, Нови Београд https://www.telenor.rs/sr/biznis/data-centar datawholesale@telenor.rs  
2 BEOTELNET-ISP D.O.O. Београд Булевар Војводе Мишића 37 Београд Булевар Војводе Мишића 37 Београд www.beotel.net telehousing@isp.beotel.net ; biznis.prodaja@isp.beotel.net ; Тихомир Радовановић 011/4255-138, 011/4255-193  
3 SAT-TRAKT D.O.O. Бачка Топола Маршала Тита 111 Бачка Топола Јoжефа Атиле 132 Бечеј http://www.sattrakt.rs/servisi/kolokacije-rack-and-server-housing/ Мирослав Иковић,  miroslav.ikovic@sattrakt.com  
4 ORION TELEKOM DOO Београд Насеље Земун Поље Мала пруга бр. 8 Насеље Земун Поље Мала пруга бр. 8 https://oriontelekom.rs Небојша Ајдуковић,                                                               e/maiI: nebojsa.ajdukovic@oriontelekom.rs,     biz.prodaja@oriontelekom.rs, 011/4100-007;   
5 VIP MOBILE D.O.O. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд https://www.vipmobile.rs/poslovni/poslovna resenja/telehousing ICT.Team.Business.Sales@vipmobile.rs  
6 TELEKOM SRBIJA A.D. Београд Таковска 2, Београд Катићева 14-18, Београд (локација 1) www.telekom.rs Дејан Филиповић, dejanf@telekom.rs  
Даринке Радовић бб, Београд (локација 2) Татијана Стошић, tatijana@telekom.rs  
Атинска 1, Крагујевац (локација 3) Марко Кнежевић, markokn@telekom.rs  
7 SBB Београд Булевар Пека Дапчевића 19, Београд Булевар Пека Дапчевића 19, Београд httpс://www.sbb.rs/poslovni-korisnici/data-centar tel. 19966b2b@sbb.co.rs  
8 CONEXIO. D.O.O. Београд Ђорђа Станојевића 12/2 Нови Београд Ђорђа Станојевића 12/4 Нови Београд www.conexio.rs info@conexio.rs      dejan.cvitkovac@conexio.rs  
9 ХиТеам д.о.о. Београдски пут бб, Вршац Београдски пут бб, Вршац http://www.zelendata.rs/ Дејан Танасијевић   013/215-63-33   dejan.tanasijevic@hiteam.co.rs ЗЕЛЕНДАТА ЦЕНТАР  је први зелени дата центар у Србији, смештен у Технолошком парку у Вршцу.. Еколошко решење GRC компаније за хлађење хардверске инфраструктуре „Liquid Immersion Cooling ICEraQ“ је задовољило зацртане потребе за имплементацију у ЗЕЛЕНДАТА ЦЕНТАР. Успешно је смањена потрошња електричне енергије и створени су оптимални услови за дуготрајан рад прилагођене серверске и мрежне опреме у течном медијуму. 

Обавештење о промени/престанку обављања делатности електронских комуникација

Промена обављања делатности

Оператор је дужан да о свакој промени обављања делатности електронских комуникација, Регулатору достави обавештење у писаном облику, на обрасцу ОБ, потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року

од 15 дана од дана настанка промене обављања делатности електронских комуникација, као и одговарајућу документацију којом то потврђује.

 

Престанак обављања делатности

Оператор је дужан да о сваком престанку обављања делатности електронских комуникација, Регулатору достави обавештење у писаном облику, односно поднесе захтев за брисање из евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, на прописаном обрасцу, потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року од 15 дана од дана престанка обављања делатности електронских комуникација, као и одговарајућу документацију којом то потврђује. Захтев за брисање из евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга се може преузети на следећем линку

https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/6139f5aaef74e.pdf

Упутства о означавању каблова

Упутство о реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима

Обрасци и инструкција за подношење пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција

Упутства за технички преглед радио-станица

Листа ангажованих лица

 • Д.о.о. "Елта"

  Тодора Тозе Јовановића 4/б, 21000 Нови Сад

  elta@elta.rs

  021/400-622 021/679-1744

  Радивој Латић

  Табела врста станица

 • ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

  Батајнички пут 23, 11080 Београд

  info@iritel.com cveta@iritel.com

  065/307-34-80 065/307-34-88

  Младен Милеуснић, Цвета Тушуп

  Табела врста станица

 • Еи Пионир УКТ

  Батајнички пут 23, 11080 Београд

  office@eipionirukt.co.rs

  064/649-14-21

  Бранко Борковић

  Табела врста станица

 • ELMED - DELKO D.O.O.

  Руменачка 114, 21000 Нови Сад

  szaklan@gmail.com

  021/2-444-088, 021/522-505

  Станиша Заклан

  Табела врста станица

 • Сара Електроник

  Антифашистичке борбе 21, 11070 Нови Београд

  sarael@mts.rs

  064/120-96-59, tel/fax011/21-45-301

  Слободан Доневски, Вера Баошић

  Табела врста станица

 • ASTEL PROJEKT d.o.o.

  Булевар Црвене армије 11в, 11070 Нови Београд

  marko.vasilijevic@astel.rs

  063/ 344 - 306, 063/ 464 - 459

  Марко Василијевић

  Табела врста станица

 • Tele-electro d.o.o.

  Николетине Бурсаћа 13, 18000 Ниш

  tele_electro@mts.rs, rados.nis@gmail.com

  018/573-173, 018/573-172, Факс: 018/572-882

  Радош Милошевић

  Табела врста станица

 • ЈUGOTRADE DOO BEOGRAD

  Драгослава Срејовића 1v, 11008 Београд

  bratislav.golubovic@jugotrade.com, office@jugo-trade.com

  011/2077-100, +381 64 8218 765

  Братислав Голубовић

  Табела врста станица

 • ИМТЕЛ КОМУНИКАЦИЈЕ А.Д.

  Булевар Михајла Пупина 165б, 11070 Нови Београд

  Манојловић Предраг

  info@insimtel.com, pedja@insimtel.com

  064/823-6501, 064/823-6503

  Душица Максимовић

  info@insimtel.com, dusica@insimtel.com

  064/823-6522

  Снежана Стојичић Јовановић

  info@insimtel.com, snezana@insimtel.com

  064/823-6534

  Табела врста станица

 • PSV Co.doo Beograd

  Лазара Аврамовића 8, 11010 Београд

  office@psv.rs

  slavko.damjanov@psv.rs

  maja.radojkovic@psv.rs

  011/398-68-17

  Маја Радојковић

  Табела врста станица

 • Технички ремонтни завод "Чачак"

  Др Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак

  trzservis@mts.rs

  066-870-76-34

  Дејан Ђаковић

  Табела врста станица

 • APOLLO TELECOM d.o.o.

  Булевар Михајла Пупина бр. 10е, 11070 Нови Београд

  boban@at.rs, vesna@at.rs

  011/3110000, 064/311-66-00, 064/612-25-97

  Весна Бутрић

  Табела врста станица

Упитници са листом индикатора 

    

Годишњи извештаји о параметрима квалитета

На основу члана 4. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација („ Службени гласник Републике Србије“, број: 23/23, у даљем тексту Правилник), оператори су дужни да врше проверу квалитета пружања услуга као и да вредности параметара квалтета достављају Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге (даље: Регулатор) на прописаним обрасцима.

С тим у вези, у обавези сте да Регулатору доставите податке у Извештајима за електронске комуникационе услуге за које сте регистровани (Прилог 1 Правилника), за 2023. годину.

Одговарајуће обрасце Извештаја о параметрима квалитета можете преузети са портала: https://portal.ratel.rs/upitnici/cyr/index/intro.

Попуњене Извештаје доставите Регулатору до 15. марта 2024. године  у електронској форми преко интернет шалтера Регулатора, реферишући се на ваш јавни број предмета који сте добили у Захтеву за достављање података о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга за 2023. годину, или на имејл: kvalitet@ratel.rs, а свакако увек можете доставити и у писаном облику на адресу Регулатора, Палмотићева 2, 11000 Београд.

Достављање затражених података је законска обавеза за операторе према чл.34 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број: 35/23). За непоштовање ове законске обавезе према ставу 1. тачка 2) члан 170. предвиђена је новчана казна од 250.000,00 до 500.000,00 динара за прекршај за правно лице.Упитници за операторе поштанских услуга

Упитнике за операторе поштанских услуга можете пронаћи на линку: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-analiza-trzista-postanskih-usluga-i-obrasci

Техничко упутство о поступању приликом издавања појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за VHF FM радио-дифузне станице и коришћење система радио података – RDS