Fiksne satelitske veze

Fiksne satelitske veze su radio veze između zemaljskih stanica na određenim fiksnim lokacijama uz korišćenje jednog ili više satelita. U izvesnim slučajevima, fiksna satelitska služba obuhvata i radio-veze između satelita, a koje se svrstavaju  u međusatelitsku službu.

Fiksna satelitska služba obuhvata, takođe, spojne veze za druge svemirske službe.

Frekvencijski opsezi za fiksnu satelitsku službu definisani  su Planom namene.