Poštanski operatori

Poštanski operator obavlja poštanske usluge na osnovu dozvole (posebne licence, licence ili odobrenja).

Regulator vodi Registar izdatih i oduzetih dozvola poštanskim operatorima koji možete videti na linku: http://registar.ratel.rs/cyr/reg217