Privatne komunikacione mreže

Privatne komunikacione mreže su mobilni (PMR) i/ili fiksni sistemi za prenos govora i podataka  za sopstvene potrebe korisnika radio-frekvencija u sferi industrije, transporta, energetike, obezbeđenja ljudi i infrastrukture, turizma, poljopruvrede, zdravstva, državne uprave, hitnih službi spasavanja ljudi i dobara, kao i profesionalni mobilni radio sistemi (PAMR).

Pravo na korišćenje radio-frekvencija stiče se na osnovu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu, kada je planom namene određen takav način izdavanja pojedinačne dozvole u okviru određenog frekvencijskog opsega.

NAPOMENA: Pravo na korišćenje radio-frekvencija dato pojedinačnom dozvolom ne može se ustupiti, iznajmiti ili na drugi način preneti drugom licu.

Pojedinačna dozvola za korišćenje radio-frekvencija po zahtevu se izdaje i za sisteme bezbednosti plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima i bezbednosti vazdušne plovidbe.

Za privatne komunikacione mreže koje po planu namene koriste radio-frekvencije po režimu opšteg ovlašćenja:

  • PMR 446 - Tabela 1.16  Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja sadrži prikaz frekvencijskih opsega kao i regulatorne i informativne parametre koji se odnose na radio-uređaje za PMR 446;
  • CB (Sitizen’s band) radio stanica - 2.4 Radio-stanice koje rade u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima. Prijava sa uputstvom  za evidentiranje korišćenja CB radio stanica  - ERFOO3 dostupna je na internet prezentaciji Regulatora u elektronskoj formi u pdf formatu.