Uređaji kratkog domena (SRD)

Uređaji kratkog dometa (Short Range Devices) koriste frekvencijske opsege po režimu opšteg ovlašćenja u skladu sa Planom namene zajedno sa drugim radio-službama i ne smeju da prouzrokuju štetne smetnje bilo kojoj radio-službi niti da zahtevaju zaštitu od štetnih smetnji od bilo koje radio-službe koja radi u skladu Planom namene u istom frekvencijskom opsegu.

Za uređaje kratkog dometa ne izdaju se pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija ukoliko rade pod uslovima definisanim u Pravilniku o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

Za određene vrste uređaja kratkog dometa vrši se evidentiranje na osnovu prijava korisnika. Evidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija nalazi se u registru Evidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija.