Numeracija

Regulatoru su dodeljeni poslovi upravljanja i dodele adresa i brojeva, kao ograničenog dobra, tako da se obezbedi njihova racionalna, ravnomerna i delotvorna upotreba.

Regulator donosi Plan numeracije kojim se utvrđuje namena adresa i brojeva. Planom numeracije takođe se obezbeđuje jednaka dostupnost numeracije za sve operatore i usluge, obezbeđuju se uslovi za uvođenje novih usluga elektronskih komunikacija i ispunjavanje obaveza koje proističu iz odgovarajućih međunarodnih sporazuma.

Plan numeracije usklađen je sa međunarodnom regulativom i praksom kao i sa regulativom i praksom Evropske unije. Stuktura brojeva i adresa usklađena je sa preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije ITU-T, pre svega sa preporukama E.164  i E.212.

Regulator dodeljuje numeraciju operatorima elektronskih usluga tako što izdaje rešenje za korišćenje numeracije. Regulator u zakonom propisanim slučajevima rešenjem odlučuje o oduzimanju dodeljene numeracije. Regulator takođe odlučuje u slučajevima prenosa prava na korišćenje numeracije.

Regulator vodi ažurnu bazu podataka o korišćenju numeracije koja sadrži podatke o vrsti numeracije, dodeljenim brojevima (opsezima brojeva), operatorima kojima je dodeljena, datumom početka i prestanka korišćenja numeracije.

Podatke o dodeljenoj numeraciji možete videti na registru Regulatora: Baza podataka o korišćenju numeracije