Planovi raspodele

pdf
Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija/lokacija za terestricke analogne FM radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

("Službeni glasnik RS", broj 1/24)

Preuzmite dokument