Radio-stanice na plovilu

Pravo korišćenja radio-frekvencija za radio stanice na brodovima i drugim plovilima stiče se na osnovu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje na zahtev vlasnika ili ovlašćenog korisnika plovila.

Pravilnikom o načinu korišćenja radio-stanica na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama , brodovima i drugim plovilima RATEL  je propisao  način korišćenja radio stanica koje se koriste na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama, brodovima i drugim plovilima, saglasno odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama.

Sistem automatske identifikacije predajnika (Automatic Transmitter Identification System - ATIS) je obavezan za svu VHF radio telefonsku opremu trajno instaliranu na kopnu ili plovilu i prenosivu VHF radiotelefonsku opremu koja se koristi na unutrašnjim plovnim putevima. Dodelu ATIS/MMSI koda vrši Regulator na osnovu podnetog pozivnog znaka iz priložene kopije rešenja kojim se pozivni znak dodeljuje.