Mobilne satelitske veze

Mobilne satelitske veze obuhvataju radio-veze između mobilnih zemaljskih stanica i jedne ili više svemirskih stanica upotrebljavanih u mobilnoj satelitskoj službi, između mobilnih zemaljskih stanica posredstvom jedne ili više svemirskih stanica.

Mobilna satelitska služba obuhvata takođe i spojne veze koje su potrebne za njeno korišćenje.

Frekvencijski opsezi za mobilnu satelitsku službu definisani su Planom namene.