Rukovodstvo

Dragan Pejović direktor RATEL-a
mr Dragoljub Stefanović tehnički direktor RATEL-a
Miodrag Ivković direktor Sektora za elektronske komunikacije
Zorana Vujović direktor Sektora za pravne poslove
Aleksandar Aleksić direktor Sektora za opšte poslove
Olga Petrović direktor Sektora za analizu tržišta i ekonomske poslove
Ljubomir Ostojić direktor Sektora za poštanske usluge
Duško Kodžić direktor Sektora za informacionu bezbednost i tehnologije