IZVEŠTAJ I MIŠLjENjA PODNETA TOKOM JAVNIH KONSULTACIJA O NACRTU PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA NUMERACIJE

03.06.2024

U skladu sa odredbama čl. 36. i 37. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 35/23), Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge je 5. 3. 2024. godine na svojoj veb prezentaciji objavilo poziv stručnoj i široj javnosti da u okviru javnih konsultacija dostavi svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju Plana numeracije

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 4. 4. 2024. godine.

Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:     

  • Mišljenje  ,,TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje  ,,YETTEL“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje  „SAT-TRAKT“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje  „A1 SRBIJA“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje JKP „Parking servis“ Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Izveštaj sa završenih javnih konsultacija

Preuzmite PDF dokument