DIREKTOR RATELA SE SASTAO SA MINISTROM INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA

04.06.2024

Direktor Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) Dragan Pejović sastao se sa ministrom informisanja i telekomunikacija Dejanom Ristićem kako bi razgovarali o međusobnoj saradnji i njenom daljem unapređenju.

Direktor RATEL-a je upoznao ministra sa radom regulatora i aktivnostima čija je realizacija u toku ili se planira u narednom periodu, sa posebnim naglaskom na prethodni period koji je zabeležila naročito intenzivna i uspešna saradnja između Ministarstva informisanja i telekomunikacija i RATEL-a, a primarno u kontekstu aktivnosti na izradi Zakona o elektronskim komunikacijama i relevantnih podzakonskih akata neophodnih za njegovu dalju primenu. Istaknuto je da RATEL nastavlja da kontinuirano i posvećeno radi na obavljanju regulatornih poslova u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, odnosno da obavlja poslove Nacionalnog CERT-a u delu nadležnosti iz oblasti informacione bezbednosti.

Ministar je posebno ukazao na značaj dosadašnje plodotvorne saradnje i naglasio potrebu njenog daljeg intenziviranja putem dobre komunikacije i koordinacije aktivnosti, a kako bi se efikasno ostvarili definisani planovi i ciljevi.