Stupio na snagu Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora

08.06.2024

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL je, u okviru propisanih nadležosti i rokova, donelo Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora („Službeni glasnik RS“, broj 48/24 od 31. 5. 2024. godine) koji je stupio na snagu dana 8. 6. 2024. godine.

Pravilnikom se bliže se uređuje način vođenja odvojenog računovodstva (računovodstvenog razdvajanja) i provera verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora - JPO, kao i način pripreme regulatornih izveštaja i drugih informacija koje je JPO u obavezi da dostavlja RATEL-u.